Free as a bird? Het Europees Hof van Justitie onderstreept de autonome positie en toetsingsvrijheid van de nationale rechter


Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU; Grote Kamer) 22 februari 2022, zaak C-430/21, ECLI:EU:C:2022:99 (RS)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.C.F.J.A. de Waele

Verschijning: mei 2022

Archiefcode: AA20220395

Hof van Justitie Europese Unie 22-02-2022 (ECLI:EU:C:2022:99) zaaknummer: C-430/21

267 VWEU constitutioneel hof nationale rechter prejudiciële vragen Roemenië RS toetsingsvrijheid

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie