prejudiciële vragen

Toont alle 5 resultaten

Cassatie in het belang der wet als instrument van rechtsvorming

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Post thumbnail Cassatie in het belang der wet is misschien niet erg bekend. In dit artikel wordt hierop ingegaan. Omdat de cassatieprocedure in het algemeen misschien ook niet bij iedereen goed bekend is, wordt allereerst kort en simpel uitgelegd wat cassatie inhoudt, wat de functie daarvan is, en hoe de procedure verloopt. Daarnaast wordt specifieker ingegaan op het bijzondere instrument van cassatie in het belang der wet.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2022
AA20220975

De Hoge Raad spreekt zich uit over corona als onvoorziene omstandigheid in het contractenrecht

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2022
AA20220118

Free as a bird? Het Europees Hof van Justitie onderstreept de autonome positie en toetsingsvrijheid van de nationale rechter

H.C.F.J.A. de Waele

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU; Grote Kamer) 22 februari 2022, zaak C-430/21, ECLI:EU:C:2022:99 (RS)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2022
AA20220395

Handhaving van informatieplichten in het verbintenissenrecht

W.H. van Boom

Hoge Raad 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1677 (Arvato I) en Hoge Raad 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:861 (Arvato II)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2023
AA20230282

Het experiment waard

De overdracht van bevoegdheid voor prejudiciële vragen in btw-zaken van het Hof van Justitie naar het Gerecht

A.J. van Doesum

Post thumbnail Sinds kort heeft het Hof van Justitie de bevoegdheid voor prejudiciële vragen in (onder andere) btw-zaken overgedragen aan het Gerecht. Ad van Doesum plaatst hier kanttekeningen bij, maar denkt dat dit experiment misschien wel kan leiden tot een verhoging van de kwaliteit van de Europese btw-rechtspraak.

Opinie | Amuse
mei 2024
AA20240382

Toont alle 5 resultaten