Forum non conveniens in het Engelse en het Nederlandse recht


In het onderstaande zal ik ingaan op de vraag of de regeling van de rechtsmacht zoals deze recent door de wetgever is voorgesteld, wenselijk is. Meer specifiek ga ik in op de vraag of het gewenst is te kiezen voor een stelsel waarin het de rechter niet wordt toegestaan rechtsmacht af te wijzen met een beroep op het feit dat de casus onvoldoende met de Nederlandse rechtssfeer is verbonden (forum non conveniens). Hiertoe zal ik een vergelijking maken met het Engelse recht, omdat onder dit recht de rechter voornoemde bevoegdheid wel toekomt. Ik beperk mij tot de behandeling van de rechtsmacht in dagvaardingsprocedures. Voor de regeling van de rechtsmacht bij de verzoekschriftprocedure verwijs ik naar art. 429C Rv


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.W. Bax

Verschijning: mei 1998

Archiefcode: AA19980458

afwijzing common law rechtmacht rechtssfeer

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtMetajuridica Rechtsvergelijking

Bijzonder nummer Anglo-Amerikaans recht