Fiscale aspecten van aan werknemers toegekende optierechten op aandelen


Hoge Raad 16 oktober 1996, nr. 31 589, ECLI:NL:HR:1996:AA1719

In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de fiscale aspecten van aan werknemers toegekende optieregelingen. Volgens de Hoge Raad komen deze toegekende optieregelingen voor de werkelijke waarde in aanmerking voor aftrek van de winst van de onderneming.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: oktober 1997

Archiefcode: AA19970748

Hoge Raad 16-10-1996 (ECLI:NL:HR:1996:AA1719) zaaknummer: 31 589

agio bedrijfslast belastingplicht vennootschapsbelasting

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie