Europese invloed op het budgetrecht


Drie belangrijke nationale spelers bij de uitoefening van het budgetrecht hebben recentelijk onderzoek gedaan naar de spanning tussen dit recht en Europese integratie. Hoewel het onderwerp van de verschillende rapporten in grote lijnen overeenkomt, lopen de conclusies nogal uiteen. Deze bijdrage brengt de verschillen en de oorzaken daarvan in kaart.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Verschijning: februari 2015

Archiefcode: AA20150090

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrechtStaats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Amuse