Europees recht en de opleiding Nederlands recht; de Utrechtse variant


Door de werking van het Europese recht worden nationale barrières – juridische en andere – geslecht en komen Europese regelingen tot stand. Op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaat een groeiende vraag naar juristen met een gedegen kennis van het Europese recht. De Nederlandse juridische faculteiten spelen op deze ontwikkelingen in. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de Utrechtse variant.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans

Verschijning: september 1995

Archiefcode: AA19950678

brede visie Europees recht onderwijs rechtenstudie

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel