Europa’s voorvechter van economische en sociale rechten


Het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) is veel minder bekend dan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het ECSR speelt een belangrijke rol bij de bescherming van economische en sociale rechten, ook in Nederland. De besluiten van dit Comité zijn echter niet onomstreden. Wat doet dit Comité precies?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Y.M. Donders

Verschijning: april 2014

Archiefcode: AA20140253

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Verdieping Verdiepend artikel