Europa 1992


In dit artikel wordt ingegaan op de inwerkingtreding van de Europese Akte in 1987 en wat dit voor gevolgen heeft voor Europa vanaf 1992.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. van Themaat

Verschijning: mei 1989

Archiefcode: AA19890323

Europa 1992 Europese akte Europese Gemeenschap Europese Unie interne markt vrijhandel vrijheden

Internationaal Europees en buitenlands recht

Bijzonder nummer Europa 1992