Ervaringen met het onderwijsrecht binnen het Landelijk Studenten Rechtsbureau


Het onderwijsrecht laat zich kenmerken door een verscheidenheid aan beroepscolleges en procedures. Deze verscheidenheid heeft tot gevolg dat veel studenten niet de juiste weg weten te vinden. Dit stuk beschrijft de problemen op grond van ervaringen, opgedaan binnen het Landelijk Studenten Rechtsbureau en geeft aanbevelingen om de problemen op te lossen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Neijt

Verschijning: Februari 2001

Archiefcode: AA20010094

beroepsprocedure bezwaar College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Perspectief Perspectiefartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen