Toont alle 6 resultaten

De adviesprocedure bij de commissie voor beroepszaken van de Ziekenfondsraad

S.M.M. Schouten

De commissie voor beroepszaken van de Ziekenfondsraad brengt adviezen uit omtrent voor beroep vatbare beslissingen van de ziekenfondsen inzake verstrekkingen/ vergoedingen aan verzekerden. De verzekerde is verplicht een dergelijk advies te vragen, alvorens beroep kan worden ingesteld bij een Raad van Beroep. De adviesprocedure functioneert derhalve als een zogenaamde voorprocedure. Voor de toekomst van deze adviesprocedure zijn van belang de plannen van de Commissie-Dekker enerzijds en die van de Commissie-Scheltema anderzijds. In dit artikel bespreek ik de voor- en nadelen van de plannen van beide commissies, alsook die van de huidige adviesprocedure. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de resultaten van een kwantitatief onderzoek dat ik bij de Ziekenfondsraad heb verricht.

Verdieping | Studentartikel
juni 1989
AA19890543

De omvang van het geding

R. de Bock

Post thumbnail De bestuursrechter toetst of een besluit rechtmatig is. Art. 8:69 Awb geeft nadere uitwerking aan de inhoud en de omvang van de toetsing. De jurisprudentie over art. 8:69 Awb in kaart gebracht en gestructureerd.

9789069165172 - 04-06-2004

De omvang van het geding (Digitaal boek)

R. de Bock

Post thumbnail De bestuursrechter toetst of een besluit rechtmatig is. Art. 8:69 Awb geeft nadere uitwerking aan de inhoud en de omvang van de toetsing. De jurisprudentie over art. 8:69 Awb in kaart gebracht en gestructureerd.

9789069165172 - 04-06-2004

Ervaringen met het onderwijsrecht binnen het Landelijk Studenten Rechtsbureau

P.J. Neijt

Het onderwijsrecht laat zich kenmerken door een verscheidenheid aan beroepscolleges en procedures. Deze verscheidenheid heeft tot gevolg dat veel studenten niet de juiste weg weten te vinden. Dit stuk beschrijft de problemen op grond van ervaringen, opgedaan binnen het Landelijk Studenten Rechtsbureau en geeft aanbevelingen om de problemen op te lossen.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2001
AA20010094

Het algemeen verbinden voorschrift in de Awb; een zorgenkind

A. van Veen

In dit artikel wordt de administratieve rechtsgang tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels behandeld. Per 1 januari 1999 staat onder het regime van de Algemene wet bestuursrecht ook tegen dergelijke regelgeving rechtstreeks beroep op de administratieve rechter open. In het artikel worden de voor- en nadelen afgewogen en wordt gezocht naar een oplossing voor eventuele ongewenste consequenties. De beslissing om de beroepsgang te openen lijkt vooralsnog gehaast en ondoordacht te zijn genomen.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1994
AA19940637

maart 1997

Katern 62: Bestuursrecht

S. Borger, H.B. Winter

Toont alle 6 resultaten