Erba


Hoge Raad 28 juni 1957, nr. nep1, ECLI:NL:HR:1957:AG2021 (Erba/Amsterdamse Bank). Ook bekend als Erba II.

Verhouding tussen actie Pauliana en actie uit onrechtmatige daad. Toelaatbaarheid van fiduciaire overdracht van alle activa van de schuldenaar aan een bepaalde schuldeiser.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H. Beekhuis

Verschijning: januari 1958

Archiefcode: AA19580080

Hoge Raad 28-06-1957 (ECLI:NL:HR:1957:AG2021) zaaknummer: nep1

Burgerlijk recht AansprakelijkheidsrechtVermogensrecht