En toen ging het licht uit…


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op we de wenselijkheid en gevolgen van privatisering van overheidsdiensten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Tupamahu, A.C.L. Zwalve

Verschijning: April 2001

Archiefcode: AA20010201

efficiency kostenbesparing marktwerking privatisering

Burgerlijk recht

Opinie Redactioneel