Een wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard

De erfenis van Friedrich Carl von Savigny


Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) is de ontwerper van het Bolletje/Bolletje-model van de rechtshandeling: een op rechtsgevolg gerichte wil (‘Ik wil Bolletje’) die zich door een verklaring (‘Ik wil Bolletje’) heeft geopenbaard. Een opstel van Meijers uit 1921, De grondslag der aansprakelijkheid bij contractueele verplichtingen, bevat het bestek van de ‘wilsvertrouwensleer’ die ten grondslag ligt aan de artikelen 3:33 en 3:35 BW. Een andere visie verdient de voorkeur: ‘Ik wil Bolletje’ niet opgevat als wilsverklaring, maar als normatieve taaldaad.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H. Nieuwenhuis

Verschijning: juli 2014

Archiefcode: AA20140545

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Bijzonder nummer Duits recht