Een vierluik over onbevoegde vertegenwoordiging


Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/05174, ECLI:NL:HR:2017:142, NJ 2017/78 (Tamacht/Hodenius);

Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/03855, ECLI:NL:HR:2017:143, RvdW 2017/260 (Aventura);

Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/05400, ECLI:NL:HR:2017:144, NJ 2017/79 (Van der Vrande/Van de Laar);

Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/05423, ECLI:NL:HR:2017:150, NJ 2017/80 (J/K)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.N. Schelhaas

Verschijning: juni 2017

Archiefcode: AA20170508

Hoge Raad 03-02-2017 (ECLI:NL:HR:2017:150 ) zaaknummer: 15/05423,
Hoge Raad 03-02-2017 (ECLI:NL:HR:2017:144) zaaknummer: 15/05400,
Hoge Raad 03-02-2017 (ECLI:NL:HR:2017:143) zaaknummer: 15/03855,
Hoge Raad 03-02-2017 (ECLI:NL:HR:2017:142) zaaknummer: 15/05174

3:61 BW 3:66 BW 3:69 BW achterman bekrachtiging derde gevolmachtigde ING/Bera onbevoegde vertegenwoordiging risico-beginsel Selbsteintritt tussenpersoon vertegenwoordigde vertegenwoordiger volmacht volmachtgever

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie