Toont alle 6 resultaten

‘Unauthorised Agency’: discussies omtrent nog weinig besproken problematiek

D.J.W. Jongsma, D.F.H. Stein

Op zaterdag 10 januari 2009 werd te Amsterdam door het Onderzoekscentrum Onderneming en Recht van de Radboud Universiteit een congres georganiseerd met als onderwerp onbevoegde vertegenwoordiging (unauthorised agency) in rechtsvergelijkend perspectief. Aanleiding tot het congres vormde het verschijnen van het boek 'The Unauthorised Agent. Perspectives from European and Comparative Law' onder redactie van Danny Busch (advocaat te Amsterdam en senior research fellow aan de Radboud Universiteit) en Laura Macgregor (senior lecturer en directeur van het Edinburgh Centre for Commercial Law at the law school, Edinburgh University). Na een overzicht van de problematiek door Busch en Macgregor werd er gesproken over schijnvertegenwoordiging (apparent authority), bekrachtiging (ratification) en aansprakelijkheid van de falsus procurator.

Verdieping | Studentartikel
Maart 2009
AA20090203

Conversie

J.H. Nieuwenhuis

Hoge Raad 8 juli 1987, nr. 12984, ECLI:NL:HR:1987:AC3976, RvdW 1987, 158 (mrs. Snijders, Van den Blink, De Groot, Hermans en Roelvink; A-G Mok) (Van Hensbergen/Albers) Ondanks dat een te lange proeftijd die nietig is en in de literatuur wordt gezien als vatbaar voor conversie wordt deze in deze uitspraak van de Hoge Raad niet vatbaar geacht voor conversie. In de noot wordt er op de problematiek rondom nietigheid van bedingen zoals het beding van proeftijd ingegaan en wordt het leerstuk van conversie verder behandeld.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 1988
AA19880177

Een vierluik over onbevoegde vertegenwoordiging

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/05174, ECLI:NL:HR:2017:142, NJ 2017/78 (Tamacht/Hodenius); Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/03855, ECLI:NL:HR:2017:143, RvdW 2017/260 (Aventura); Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/05400, ECLI:NL:HR:2017:144, NJ 2017/79 (Van der Vrande/Van de Laar); Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/05423, ECLI:NL:HR:2017:150, NJ 2017/80 (J/K)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2017
AA20170508

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, J.B. Spath

Post thumbnail

Goederenrecht geschetst biedt aan de hand van schema’s een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht.

9789069168371 - 19-9-2018

Juni 1998

Katern 67: Rechtsgeschiedenis

C.J.H. Jansen

Normatieve voorkeuren en positief recht: een reactie op Roos

J.J.J. Sillen

Sillen gaat in dit opiniërende artikel in op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel van Roos waarbij een wetsvoorstel omtrent het referendum wordt geregeld. Volgens Sillen geeft Roos in dat artikel te veel normatieve oordelen. Sillen opteert voor een meer objectieve en posivistische wijze van rechtsvinding en beoordeling van staatsrechtelijke vraagstukken. De auteur geeft een antwoordt op verschillende staatsrechtelijke vragen die eerder gesteld werden door Roos.

Opinie | Opiniërend artikel
April 2008
AA20080280

Toont alle 6 resultaten