derde

Toont alle 4 resultaten

De Erin Schulte

R. Zwitser

De uitspraak inzake de Erin Schulte laat zien hoe de organisatie van de internationale stroom van grondstoffen juridisch gestalte krijgt. Het toont hoe complex deze organisatie is en waar het fout kan gaan. Opvallend zijn de verschillen tussen het Engels en het Nederlandse recht met betrekking tot de betalingsverplichting van de bank bij documentair krediet en de afleveringsverplichting van de zeevervoerder aan de houder van het cognossement. Dat geeft een onrustig gevoel. Het handelsrecht heeft harmonisatie nodig en het Engels recht geeft de toon aan. Hier ligt nog een mooie taak voor de rechtswetenschap.
 

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2015
AA20150238

Derde gestraft? De niet-veroordeelde eigenaar van een verbeurdverklaard goed in het strafrecht

J.P. den Ouden

`De derde in het strafproces verdient een proefschrift´ schreef Buruma in 1997 in een bijzonder nummer van dit tijdschrift. Eén zo´n derde - door hem overigens niet genoemd - betreft de eigenaar van een voorwerp welke verbeurdverklaar wordt op grond van artikel 33a lid 2 of 3 Sr. Ondanks dat die bepaling in het strafrecht slechts een bescheiden plaats inneemt, bevat ook zij aspecten die mijns inziens een nader onderzoek rechtvaardigen. Het tweede en derde lid van artikel 33a Sr maken het namelijk mogelijk dat iemand de eigendom van een hem toebehorend goed kwijtraakt door verbeurdverklaring daarvan bij de veroordeling van een ander. Het onderwerp van dit artikel betreft de materieelrechtelijke vraag: wordt de derde-eigenaar gestraft?

Verdieping | Studentartikel
december 2001
AA20010962

Een vierluik over onbevoegde vertegenwoordiging

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/05174, ECLI:NL:HR:2017:142, NJ 2017/78 (Tamacht/Hodenius); Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/03855, ECLI:NL:HR:2017:143, RvdW 2017/260 (Aventura); Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/05400, ECLI:NL:HR:2017:144, NJ 2017/79 (Van der Vrande/Van de Laar); Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/05423, ECLI:NL:HR:2017:150, NJ 2017/80 (J/K)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170508

Voorwoord

J.H. van Breda, J.S. Kortmann, P. Werdmuller, R. de Winter

In dit voorwoord wordt aangegeven dat de derde in het recht als het ware een buitenstaander is bij een tweepartijenverhouding.

Bijzonder nummer | De derde in het recht | Opinie | Redactioneel
mei 1997
AA19970265

Toont alle 4 resultaten