Een rechtseconomische visie op echtscheiding


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: September 2008

Archiefcode: AA20080609

echtscheidingsrecht Italiaans recht rechtseconomie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Opinie Column