Een rechtseconomisch perspectief op vallende bloempotten


Juristen zien compensatie, preventie en schadespreiding als de belangrijkste doelstellingen van het onrechtmatigedaadsrecht, terwijl rechtseconomen de schadevergoeding juist als middel zien waarmee preventie en schadespreiding worden nagestreefd. Aan de hand van een recent ongeval waarbij een vrouw werd gedood door een van een balkon gevallen bloempot, wordt de rechtseconomiesche analyse van het onrechtmatigedaadsrecht verduidelijkt. Speciale aandacht gaat uit naar de keuze tussen fout- en risicoaansprakelijkheid, de invulling van de zorgvuldigheidsnorm en het bepalen van de schadevergoeding bij overlijden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.T. Visscher

Verschijning: december 2005

Archiefcode: AA20051000

aansprakelijkheid onrechtmatige daad risicoaansprakelijkheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Verdieping Verdiepend artikel