Een nationale wissel op een supranationaal spoor: de toepassing van artikel 69 Rv op de exequaturprocedure van het EEX


Hoge Raad 7 mei 2004, nr. R03/062HR, ECLI:NL:HR:2004:AO4225, RvdW 2004, 65, JOL 2004, 223, NJ 2004, 362 (Otten/Sparkasse Bonn)

De wisselbepaling van art 69 Rv, die de mogelijkheid biedt om een fout bij de keuze van het procesinleidend stuk te herstellen, is mede van toepassing op de procedure om verzet in te stellen tegen een op grond van het EEX verleend verlof tot tenuitvoerlegging van een beslissing van een buitenlandse rechter.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.V. Polak

Verschijning: september 2004

Archiefcode: AA20040647

Hoge Raad 07-05-2004 (ECLI:NL:HR:2004:AO4225) zaaknummer: R03/062HR

exequaturprocedure verzet vormfout

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtInternationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie