Een internationaal strafhof: Het Statuut van Rome in vogelvlucht


Een diplomatieke conferentie in Rome onder auspiciën van de Verenigde Naties resulteerde deze zomer in een verdrag ter oprichting van een permanent Internationaal Strafhof. In het artikel wordt het Statuut van Rome in hoofdlijnen uiteengezet en op een aantal belangrijke punten van een kort commentaar voorzien.