Toont alle 7 resultaten

Een internationaal strafhof: Het Statuut van Rome in vogelvlucht

Amnesty International, L. van Troost

Een diplomatieke conferentie in Rome onder auspiciën van de Verenigde Naties resulteerde deze zomer in een verdrag ter oprichting van een permanent Internationaal Strafhof. In het artikel wordt het Statuut van Rome in hoofdlijnen uiteengezet en op een aantal belangrijke punten van een kort commentaar voorzien.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 1998
AA19980882

Het Statuut van Rome, haar lidstaten en de aanklager van het Strafhof

T.R.C. Bos, H.G. Leffers

Het Statuut van Rome is de juridische basis van het Internationale Strafhof, dat sinds juni 2002 gevestigd is in Den Haag. Dit jaar zal in mei – ruim zeven jaar na de inwerkingtreding van het Statuut – conform artikel 123 van dit verdrag een herzieningsconferentie worden georganiseerd om de werking van het Statuut te evalueren. Ingevolge artikel 121 kunnen lidstaten vervolgens wijzigingen voorstellen die tijdens deze conferentie behandeld zullen worden. Het is echter de vraag of veel van deze voorstellen verwacht mag worden gezien de ontwikkeling die de laatste jaren heeft plaatsgevonden in de opstelling van de aanklager van het Strafhof.

Opinie | Redactioneel
januari 2010
AA20100005

Internationale rechtshulp onder het ontwerp-statuut voor een permanent internationaal strafhof

Amnesty International, L. van Troost

In juni 1998 opent in Rome de diplomatieke conferentie ter oprichting van een internationaal strafhof. In een tijdsbestek van enkele weken zal de conferentie het statuut van dit nieuwe permanente hof moeten vaststellen. Een relatief korte periode van onderhandelingen op basis van een ontwerp-statuut van de International Law Commission uit 1994 is hieraan voorafgegaan. In die onderhandelingen waren de heikele en in het oog springende onderwerpen de materiële rechtsmacht, de onfhankelijkheid van de aanklager en de rol van de veiligheidsraad als initiator van of blokkade bij onderzoek en vervolging. Maar voor het effectieve functioneren van het toekomstige hof is het regime van internationale rechtshulp dat in het statuut vorm krijgt minstens zo belangrijk.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1998
AA19980030

Opstellen materieel strafrecht

E. Gritter

Post thumbnail Wetenschappelijke beschouwingen over het materiële strafrecht, die bijdragen aan de hedendaagse discussies over de gekozen onderwerpen.

9789069167329 - 20-11-2009

Opstellen materieel strafrecht (Digitaal boek)

E. Gritter

Post thumbnail Wetenschappelijke beschouwingen over het materiële strafrecht, die bijdragen aan de hedendaagse discussies over de gekozen onderwerpen.

9789069167329 - 20-11-2009

Uitvoeringswet Internationaal Strafhof

J.A.C. Bevers

Het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof is na 60 ongehoord snelle ratificaties in werking getreden. Daarmee is de rechtsmacht aangevangen voor het Strafhof, dat zal gaan zorgen voor de vervolging van personen, verdacht van het plegen van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Dit artikel zal stil worden gestaan bij de gevolgen die de komst van het Strafhof heeft voor de Nederlandse wetgeving.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2002
AA20020840

Vernietiging van het milieu: een internationaal misdrijf?

N. Jägers

Post thumbnail

In het najaar van 2016 werd in Den Haag de multinational Monsanto in een symbolisch proces beschuldigd van ecocide. De roep om diegenen die zich schuldig maken aan ecocide strafrechtelijk aan te pakken klinkt steeds luider. In dit artikel zal worden besproken wat ecocide precies is en of de erkenning van ecocide als een internationaal misdrijf toegevoegde waarde heeft.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2017
AA20170365

Toont alle 7 resultaten