Een grensoverschrijdende treurwilg


Hoge Raad 20 mei 2011, nr. 10/00077, ECLI:NL:HR:2011:BP9997, LJN: BP9997, NJ 2011, 241 (Stichting De Luwte/Verweerders Treurwilg en De Luwte/Van Velten)

Een boom vlakbij of – zoals in het onderhavige geval – zelfs op de erfgrens kan aanleiding zijn voor een hoogoplopende burenruzie. Zo’n boom kan ook interessante juridische vragen opwerpen over natrekking, mandeligheid en verjaring. Op 20 mei 2011 deed de Hoge Raad uitspraak over de eigendom van een treurwilg die aanvankelijk op één perceel stond maar zo groeide dat hij de erfgrens passeerde. De voet van de stam stond dus deels op het ene perceel en deels op het buurperceel. De vraag die in cassatie centraal stond was: van wie is die boom?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.E. Bartels

Verschijning: September 2011

Archiefcode: AA20110636

Hoge Raad 20-05-2011 (ECLI:NL:HR:2011:BP9997) zaaknummer: 10/00077

eigendom erfgrens mandeligheid natrekking verjaring

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie