Een gemeentelijk verbod van het gebruik van tropisch hardhout?


Algemeen lijkt de opvatting aanvaard dat er voor individuele gemeenten geen mogelijkheden bestaan om een verbod op het gebruik van tropisch hardhout in een autonome verordening op te nemen. Nationale dan wel internationale regelgeving zou daar aan in de weg staan. In het onderstaande wordt betoogd dat een dergelijk verbod wel degelijk door een gemeente kan worden uitgevaardigd.