Eén Europa: utopia?


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de staatsrechtelijke implicaties van de Europese Gemeenschap en wordt ingegaan op de `staatsvorm´ en de overdracht van bevoegdheden van nationale overheden aan een supranationale overheid.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Melis, J.F.L. Roording

Verschijning: april 1988

Archiefcode: AA19880220

confederatie Europese eenwording Europese Unie federale overheid superstaat

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht

Opinie Redactioneel