Toont alle 6 resultaten

Echtscheiding in het IPR: de peildatum en het bijzondere geval

P. Vlas

Hoge Raad 6 oktober 1995, nr. 15763, ECLI:NL:HR:1995:ZC1835, RvdW 1995, 202 C In dit arrest komt de problematiek rondom echtscheidingen en het IPR aan de orde. De vraag is welk rechtstelsel op verzochte echtscheiding aan de orde is. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de verschillen tussen het Nederlandse en Marokkaanse recht en de Wet Conflictenrecht Echtscheiding.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1996
AA19960196

Internationaal privaatrecht: verstoting in Nederland

Th.M. de Boer

Hoge Raad 31 oktober 1986, nr. 7144, ECLI:NL:HR:1986:AC9558, NJ 1987, 924, nt. J.C. Schultsz (mrs. Ras, Snijders, Martens, Van den Blink, De Groot; P-G. Berger) In dit arrest, dat is gewezen nadat cassatie in belang der wet was ingesteld, komt aan de orde in hoeverre een verstoting van een vrouw door een man, ook al stemt de vrouw met deze verstoting instemt, rechtsgevolg heeft. De Hoge Raad erkent zo een verstoting niet. In de noot wordt hier dieper op ingegaan en wordt er ook ingegaan op de erkenning van buitenlandse echtscheidingen op basis van de Wet Conflictenrecht Echtscheiding.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1988
AA19880182

maart 2008

Katern 106: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

september 1996

Katern 60: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

december 2000

Katern 77: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

maart 2002

Katern 82: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Toont alle 6 resultaten