Domitius Ulpianus


Deze maand staat Domitius Ulpianus centraal in de Romeinen-column. Ulpianus wist kraakhelder weer te geven hoe het recht in elkaar stak, zoals blijkt uit zijn bijna 2500 (!) Digesten-fragmenten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E. Jansen

Verschijning: februari 2022

Archiefcode: AA20220153

3:84 BW de ander niet benadelen Digesten Domitius Ulpianus eerbaar leven goederenrecht ieder het zijne toedelen

Metajuridica RechtsgeschiedenisRomeins recht

Perspectief Column