Domeinnaam-vallen! Het onrechtmatig registreren van Internet-domeinnamen en de mogelijkheden voor een andere wijze van aanpak van het beheer van het Nederlandse domein


Geschillen over het registreren van domeinnamen die overeenkomen met een gedeponeerd merk zijn aan
de orde van de dag. In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van (het ontstaan van) de wijze van beheer van domeinnamen. Op nationaal en internationaal niveau wordt gezocht naar oplossingen om het
onrechtmatig registreren tegen te gaan. In dit artikel wordt betoogd dat de overheid moet ingrijpen in
de wijze van het beheer van domeinnamen, dat thans in handen is van particuliere organisaties.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Sanna

Verschijning: Juli 2001

Archiefcode: AA20010526

domeinnaam merkenrecht WIPO

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Verdieping Studentartikel