Doe maar een cursusje empirisch-juridisch onderzoek


De vraag hoe het recht ‘werkt’ of uitpakt is belangrijk met het oog op het beschrijven en evalueren van het recht, alsook voor het doen van aanbevelingen. Deze amuse geeft een aantal voorbeelden van onjuiste aannames over wat het recht ‘doet’, bespreekt de risico’s hiervan en vraagt aandacht voor de noodzaak van meer training in empirisch onderzoek.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. van Dijck

Verschijning: februari 2018

Archiefcode: AA20180102

empirisch onderzoek rechtswetenschap

Metajuridica Rechtswetenschap

Opinie Amuse