Dienend arbeidsrecht. Terug naar de negentiende eeuw?


In deze amuse beschrijft Harry van Drongelen de ontstaansgeschiedenis van het arbeidsrecht, vanaf het verdwijnen van het gildesysteem en de industriële revolutie tot de eerste collectieve arbeidsovereenkomsten en het huidige economische marktdenken dat het arbeidsrecht steeds verder onder druk zet. Gaandeweg hebben economen steeds meer invloed gekregen op het arbeidsrecht. Van Drongelen vreest dat de arbeidende mens ‘uiteindelijk verwordt tot niet meer dan een economische productiefactor’.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. van Drongelen

Verschijning: januari 2011

Archiefcode: AA20110008

arbeidsrecht coalitieverbod collectieve arbeidsovereenkomst gildesysteem

Metajuridica RechtsgeschiedenisSociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Opinie Amuse