Derden in het burgerlijk procesrecht


Het thema 'de derde in het recht' doet de vraag rijzen of ook in het burgerlijk procesrecht voorzieningen zijn getroffen met het oog op de mogelijke betrokkenheid van derden bij allerlei rechtsbetrekkingen. In onderstaande bijdrage wordt duidelijk gemaakt dat deze vraag zonder meer bevestigend kan worden beantwoord.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.K. Grande-van den Berge, M. Ynzonides

Verschijning: mei 1997

Archiefcode: AA19970323

dagvaarding partijen verzoekschriftprocedure

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Bijzonder nummer De derde in het recht