De Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking


Op 25 november 2015 is de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking in het Staatsblad gepubliceerd. De wet voorziet in drie modaliteiten voor langdurig toezicht: de zelfstandige maatregel, het verlengen van de proeftijden bij de voorwaardelijke invrijheidstelling en het laten vervallen van de wettelijke maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging. Deze worden besproken in deze bijdrage, evenals de inwerkingtreding en de evaluatie van de nieuwe wet.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M.J.W. Dreessen

Verschijning: Mei 2016

Archiefcode: AA20160393

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

Annotaties en wetgeving Wetgeving

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.