De Wet homologatie onderhands akkoord


Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA helpt ondernemers om een akkoord met de schuldeisers en aandeelhouders tot stand te brengen. Deze bijdrage gaat in op de aanleiding voor en het doel van de WHOA, omvat een korte beschrijving van de kernelementen van de regeling en stipt enkele noviteiten aan die met deze wet in het insolventierecht zijn geïntroduceerd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I. Wolffram-Van Doorn

Verschijning: januari 2021

Archiefcode: AA20210067

dwangakkoord Faillissementswet schuldeiser surseance Wet homologatie onderhands akkoord WHOA

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving