De voortdurende invloed van de Hoge Raad op het euthanasierecht


De rechtspraak van de Hoge Raad heeft het euthanasierecht in Nederland vormgegeven. De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) is de codificatie van deze rechtspraak en bij de uitleg van deze wet spelen de arresten van de Hoge Raad nog steeds een grote rol. Dat blijkt uit de recente zaak van Albert Heringa die zijn 99-jarige moeder hielp bij zelfdoding omdat hij meende dat zij niet door een arts kon worden geholpen. De arresten van de Hoge Raad bieden echter ruimte voor rechtsontwikkeling, zodat artsen ook in dit soort zaken straffeloos hulp bij zelfdoding kunnen verlenen.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. Rozemond

Verschijning: maart 2015

Archiefcode: AA20150231

Metajuridica RechtsplegingStrafrecht en criminologie Strafrecht

Rode draad Rechtsvorming door de Hoge Raad