De verzelfstandiging van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf


Artikel waarin wordt ingegaan op de wetgeving die heeft geleid tot de verzelfstandiging van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, die leidde tot het ontstaan van van SDU (NV). Ingegaan wordt op de gang van zaken van deze privatisering. De basis ervan in het regeerakkoord de verschillende wetten en wetsvoorstellen wordt besproken tot de uiteindelijke oprichting van een aparte naamloze vennootschap. Daarbij komt vervolgens de vermogensovergang, storting op aandelen en de overgang van het personeel aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.H.Th. de Boer

Verschijning: maart 1989

Archiefcode: AA19890195

drukkerij marktwerking privatisering staatsbelang staatsinvloed staatssteun vrije markt

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving