De verkeerd uitgesneden legpuzzel

Het recht van ouderen op zorg kritisch bekeken


In dit artikel wordt ingegaan op het zorgstelsel voor ouderen in 1988 en wordt besproken in hoeverre bejaarden recht hebben op zorg. Zo wordt de vraag gesteld of er als het ware een grondrecht bestaat waarin is neergelegd dat ouderen recht hebben op zorg. Dit recht was in 1988 niet gecodificeerd. De auteur pleit hiervoor en gaat vervolgens in op de rol van de overheid hierbij. Vervolgens komt aan de orde hoe de rechtsbetrekking tussen een oudere en een zorginstelling is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.W. Huizer

Verschijning: oktober 1988

Archiefcode: AA19880643

gezondheidszorg grondrechten mantelzorg ouderenrecht ouderenzorg rechtsbetrekking

Bijzonder nummer Ouderenrecht