De turbo-bv


Hoge Raad 18 oktober 1995, nr. 30 643, ECLI:NL:HR:1995:AA3109, BNB 1996/189 (De turbo-bv)

In de noot bij deze uitspraak van de belastingkamer van de Hoge Raad wordt ingegaan op het feit dat de volstorting van aandelen met waardeloze vorderingen op de betreffende BV ook in fiscaal opzicht als volstorting wordt aangemerkt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: december 1996

Archiefcode: AA19960775

Hoge Raad 18-10-1995 (ECLI:NL:HR:1995:AA3109) zaaknummer: 30 643

aandeelhouder volstorting aandelen vordering

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie