De Torresi-tragedie – of hoe vrij verkeer niet altijd tot een gewenst resultaat leidt


In deze aflevering van ‘Spraakmakende zaken’ behandelt Sjoerd Claessens de Torresi-zaak, over de wederzijdse erkenning van de beroepskwalificatie van advocaten.