De tienjaarsregeling in de Successiewet is niet in strijd met Europees recht


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 23 februari 2006, nr. C-513/03, ECLI:EU:C:2006:131 (Heirs of M. E. A. van Hilten-van der Heijden t. Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen)

De Nederlandse regeling dat de verkrijging krachtens erfrecht van een Nederlander die binnen tien jaar na emigratie overlijdt, in Nederland aan heffing van successierecht is onderworpen, is niet in strijd met de in het EG-Verdrag neergelegde vrijheid van kapitaalverkeer.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: juni 2006

Archiefcode: AA20060435

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 23-02-2006 (ECLI:EU:C:2006:131) zaaknummer: C-513/03

erfrecht tienjaarsregeling vrijheid van kapitaalverkeer

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie