De Rotterdamse Regelrechter in actie


Dit artikel gaat over de Rotterdamse Regelrechter (afgekort RRR), een pilot betreffende een laagdrempelige rechter in de rechtbank Rotterdam die conform artikel 96 Rv partijen de mogelijkheid biedt om (kleine) geschillen op een snelle, efficiënte en goedkope manier voor de Regelrechter te beslechten. De procedure vangt aan met een eenvoudige brief of per e-mail. Het uitbrengen van een dagvaarding is niet nodig.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. von Bóné

Verschijning: mei 2019

Archiefcode: AA20190399

96 Rv laagdrempelige rechtspraak Rotterdamse Regelrechter vrederechter

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtMetajuridica Rechtspleging

Rode draad Toegang tot het recht