vaderschap

Toont alle 6 resultaten

‘Ras’ en ‘gemengdheid’ in Nederlandse jurisprudentie

B. de Hart

Post thumbnail Het is mijn bedoeling het beeld dat voor Nederlandse juristen ‘ras’ er in de rechtsgeschiedenis nooit toe deed bij te stellen. Eerder deed ik dat aan de hand van korte biografieën van enkele Nederlandse juristen en de rol van het denken over ‘ras’ in hun werk als wetgever, rechter en wetenschapper. In deze bijdrage onderzoek ik Nederlandse jurisprudentie in de periode voor 1970, waarin ik naga hoe rechters in rechterlijke beslissingen betekenissen van ‘ras’ (re)produceerden.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2021
AA20210359

De romantiek van het erfrecht

M.J.A. van Mourik

Post thumbnail In dit artikel gaat Van Mourik op een verhalende manier in op de verschillende vraagstukken die spelen in het erfrecht en wat voor een belangrijke invloed dit kan hebben op het menselijk leven. Aan bod komen onder andere: versterferfgenamen, vaststelling van het vaderschap, erfrechtbelasting.

Opinie | Amuse
december 2009
AA20090796

Ontkenning van het vaderschap en artikel 8 EVRM

M.H. van der Woude

Hoe verstaan de huidige regeling omtrent de zogenaamde ontkenning van het vaderschap en de in het wetsvoorstel Herziening afstammingsrecht voorziene regeling van deze materie zich met het in artikel 8 EVRM gewaarborgde recht op eerbiediging van het 'gezinsleven'? Een beschikking van de Hoge Raad gewezen op 16 november 1990 vormt de aanleiding tot de hierna volgende korte beschouwing.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1991
AA19910480

Over vaders, seks en afstamming: het afstammingsrecht voor verwekkers kritisch beschouwd

W.M. Schrama

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt ingegaan op de rechtspositie van vaders die geen formele relatie met de moeder van het kind hebben. Een vergelijking van de uiteenlopende situaties laat zien dat er grote verschillen bestaan tussen de rechtsposities van biologische vaders en hun kinderen. Gelet op maatschappelijke en medische ontwikkelingen lijkt de tijd op een aantal punten rijp voor een heroverweging van het afstammingsrecht.

Rode draad | Recht en seksualiteit
maart 2016
AA20160212

SARAH

S.B.

In deze column worden problemen rondom het vaderschap (indien men niet getrouwd is met de moeder) besproken.

Opinie | Column
februari 2003
AA20030091

Vernietiging door verwekker van erkenning door niet-verwekker

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 12 november 2004, nr. R03/098HR, ECLI:NL:HR:2004:AQ7386, JOL 2004, 578, RvdW 2004, 125 Verzoek verwekker tot vernietiging erkenning kind door een ander.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2005
AA20050733

Toont alle 6 resultaten