De rechtvaardiging van het successierecht


Wie dagdroomt er soms niet van een grote erfenis van een onbekende oom? Welke leuke dingen zou je met dat buitenkansje allemaal wel niet kunnen doen? Als zo’n sprookje werkelijkheid wordt, kan het wreed worden verstoord als de erfgenaam geen rekening houdt met het te betalen successierecht. Want wie in Nederland iets krachtens erfrecht verkrijgt, is successierecht verschuldigd en als het tegenzit, kan het successierecht zelfs oplopen tot 68%. Waarom is zo’n heffing eigenlijk gerechtvaardigd? Die vraag is van alle tijden en eigenlijk weet niemand daar een goed antwoord op te geven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.J.M. Jansen

Verschijning: januari 2005

Archiefcode: AA20050021

draagkrachtbeginsel overlijden rechtvaardiging successierecht

Belastingrecht

Verdieping Verdiepend artikel