De rechter gaat digitaal… Nou en?


Mag de rechter op eigen initiatief op zoek gaan naar informatie op het internet? En zo ja, hoe dient de rechter hiermee om te gaan ten opzichte van partijen?


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.