hoor en wederhoor

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

De beoordeling van een vordering tot opheffing van een conservatoir beslag

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 17 april 2015, nr. 14/01028, ECLI:NL:HR:2015:1074 (Hwang/Nidera c.s.; Pine trader)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150794

De rechter gaat digitaal… Nou en?

C.J.M. Klaassen

Post thumbnail Mag de rechter op eigen initiatief op zoek gaan naar informatie op het internet? En zo ja, hoe dient de rechter hiermee om te gaan ten opzichte van partijen?

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2015
AA20150448

Doorbreking van rechtsmiddelenverboden en schending van de motiveringsplicht

F.C. Bentvelzen

Post thumbnail Rechtsmiddelenverboden zijn wetsbepalingen die de gang naar de hogere rechter voor bepaalde rechterlijke beslissingen uitsluiten. De Hoge Raad geeft specifieke ‘doorbrekingsgronden’ op basis waarvan hoger beroep en cassatieberoep ondanks een rechtsmiddelenverbod toch ontvankelijk zijn. Schending van de rechterlijke motiveringsplicht, een fundamenteel rechtsbeginsel, vormt echter geen doorbrekingsgrond. Welke redenering zit hierachter?

Rode draad | Toegang tot het recht
oktober 2019
AA20190796

Het recht op hoor en wederhoor wordt nergens meer geschonden dan binnen de traditionele rechtswetenschap

Interview met Dorien Pessers

T.B. Trotman, K. Vos

Dorien Pessers werd in 1951 geboren te Tilburg. Zij studeerde van 1972 tot 1978 Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Na haar studie werkte zij als redactiesecretaris bij het NJB en vervolgens als docente vrouwenstudies aan successievelijk de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1987 is zij tevens verbonden aan het Clara Wichmann Instituut (CWI). Zij is redactrice van Nemesis en maakte tot 1989 deel uit van de redactie van het Nederlands Juristenblad (NJB). Zij is een productief publiciste, onder andere in het NJB, Nemesis en uitgaven van het Clara Wichmann Instituut.

Verdieping | Interview
januari 1991
AA19910027

Hoor en wederhoor

E.H. Hondius

In dit stuk geeft de columnist zijn visie over het belangrijke leerstuk van hoor en wederhoor.

Opinie | Column
december 2005
AA20050991

september 2006

Katern 100: Faillissementsrecht

N.S.G.J. Vermunt

september 1988

Katern 28: Burgelijk recht

R.J.C. Flach, G.R. Rutgers

juni 1990

Katern 35: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, J.W. Rutgers

juni 1991

Katern 39: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, J.W. Rutgers

december 1991

Katern 41: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, J.W. Rutgers

september 1993

Katern 48: Consumentenrecht

E.H. Hondius

december 1993

Katern 49: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, G.R. Rutgers

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond