De publiekrechtelijke titel voor schadevergoedingsbesluiten


Naast het (klassieke) schadevergoedingsrecht bestaat er het administratieve schadevergoedingsrecht. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State is een van de administratieve rechters die zich met schadevergoedingen bezighoudt. Voor de ontvankelijkheid bij de Afdeling is onder meer beslissend of er sprake is van een beschikking in de zin van de Wet Arob. In dit artikel wordt deze ontvankelijkheid nader bekeken voor een bepaald type besluiten, de zelfstandige compensatiebeslissing.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K. van de Ven

Verschijning: januari 1990

Archiefcode: AA19900011

beschikking compensatie onrechtmatige overheidsdaad ontvankelijkheid schadevergoedingsrecht

Staats- en bestuursrecht

Verdieping Studentartikel