wraking

Toont alle 9 resultaten

‘De regter blijft toch altijd mensch’

T. van Niejenhuis

De wraking van de rechter was lange tijd een slapend rechtsinstrument. Sinds kort staat het echter volop in de belangstelling, doordat er recent enige wrakings-arresten zijn gewezen. Hierbij moet gedacht worden aan de wraking van rechter Connerotte in de Dutroux-zaak en de poging tot wraking van de rechter in de Octopus-zaak. Ook wordt tegenwoordig vaak een beroep gedaan op het onpartijdigheidsvereiste van artikel 6 EVRM. In dit artikel wordt eerst de geschiedenis van de gronden voor wraking besproken. Daarna volgt een uiteenzetting van enige recente jurisprudentie.

Verdieping | Studentartikel
september 1997
AA19970546

De modernisering van het arbitragerecht

K. Redeker-Gieteling

Op 1 januari 2015 is de Wet tot wijziging van Boek 3, Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het Arbitragerecht in werking getreden. In deze bijdrage wordt kort uiteen gezet wat het doel is van de nieuwe Arbitragewet, hoe deze wet tot stand is gekomen en welke wijzigingen eruit voortvloeien.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2015
AA20150227

De proceslustige Groninger rechtenstudent

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 13 maart 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE1795, nr. 200103751/1, JB 2002, 142 m.nt. Heringa Een Groninger rechtenstudent was het blijkbaar niet eens met de beoordeling van een van zijn tentamens en heeft tot aan het hoogste instantie doorgeprocedeerd om zijn gelijk te halen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2002
AA20020626

september 1992

Katern 44: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, G.R. Rutgers

december 1995

Katern 57: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

september 1999

Katern 72: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

september 2003

Katern 88: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Omstreden rechtspraak en rechters-plaatsvervangers

L.E. de Groot-van Leeuwen

Post thumbnail Naar aanleiding van een omstreden uitspraak van de Rechtbank Breda kwam recent aan de orde dat een grotere terughoudendheid bij de inzet van rechters-plaatsvervangers gepast zou zijn. De aandacht voor rechters-plaatsvervangers in dit verband is echter niet op zijn plaats; de discussie zou zich moeten richten op de interne en onderlinge cultuur van rechterlijke colleges.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2013
AA20130386

Rechtsvraag (214) bestuursprocesrecht

J.J. Wiarda

Rechtsvraag op het gebied van het nieuwe bestuursprocesrecht zoals dat met de invoering van de Awb geldt. Aan de orde komen welke rechtsmiddelen er openstaan, welke rechters bevoegd zijn en welke wetten er bij de casus betrokken dienen te worden.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1992
AA19920224

Toont alle 9 resultaten