De probleemgestuurde onderwijsbenadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te Maastricht


Probleemgestuurd onderwijs is een tamelijk recent ontwikkelde methode in het Nederlands onderwijsbestel. In 1974 startte de faculteit der geneeskunde met deze nieuwe onderwijsbenadering, die zij ontleende aan de medische faculteit van de McMaster University, gevestigd te Hamilton, Canada. Inmiddels is aan alle faculteiten van de Rijksuniversiteit Limburg dit onderwijssysteem de gebruikte onderwijsmethodiek. Probleemgestuurd onderwijs bestaat uit vier componenten: thematisch onderwijs, werken in kleine groepen aan taken, grote nadruk op vaardigheidsonderwijs en attitudevorming en voortgangstoetsing. In dit artikel worden alleen de eerste twee bouwstenen: thematisch onderwijs en werken in kleine groepen aan taken, besproken. We zullen het laatste bestanddeel verder aanduiden als probleemgestuurd leren.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen