Toont alle 3 resultaten

De probleemgestuurde onderwijsbenadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te Maastricht

M.P.J. van den Broek, J.H.C. Moust, A. Swaans

Probleemgestuurd onderwijs is een tamelijk recent ontwikkelde methode in het Nederlands onderwijsbestel. In 1974 startte de faculteit der geneeskunde met deze nieuwe onderwijsbenadering, die zij ontleende aan de medische faculteit van de McMaster University, gevestigd te Hamilton, Canada. Inmiddels is aan alle faculteiten van de Rijksuniversiteit Limburg dit onderwijssysteem de gebruikte onderwijsmethodiek. Probleemgestuurd onderwijs bestaat uit vier componenten: thematisch onderwijs, werken in kleine groepen aan taken, grote nadruk op vaardigheidsonderwijs en attitudevorming en voortgangstoetsing. In dit artikel worden alleen de eerste twee bouwstenen: thematisch onderwijs en werken in kleine groepen aan taken, besproken. We zullen het laatste bestanddeel verder aanduiden als probleemgestuurd leren.

Perspectief | Perspectiefartikel
December 1995
AA19950942

Deelnameplicht in het hoger onderwijs (deel 1)

M.A. Collet, N.H.M. Roos

Tweeluik met in november deel 2 over de aanwezigheidsplicht op universiteit en hbo-instelling aan de hand van de criteria neergelegd in de Wet op het hoger onderwijs (WHO).

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 1993
AA19930726

Veertig jaar juridische innovatie

E.H. Hondius

Veertig jaar geleden stond Ewoud Hondius met enkele anderen aan de wieg van de Maastrichtse rechtenfaculteit. In deze column kijkt hij terug, én vooruit.

Opinie | Column
Februari 2021
AA20210126

Toont alle 3 resultaten