De positie van de notaris in geval zijn bijstand zou leiden tot benadeling van derden


Hoge Raad 3 april 2015, nr. 14/00380, ECLI:NL:HR:2015:831 (Reijnders-Louis/Ribama, De Novitaris)

Hoe dient de notaris te handelen bij botsende rechten?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.C.M. Waaijer

Verschijning: september 2015

Archiefcode: AA20150691

Hoge Raad 03-04-2015 (ECLI:NL:HR:2015:831) zaaknummer: 14/00380

3:298 BW aanbiedingsplicht bijzondere zorgplicht botsende aanspraken botsende rechten De Novitaris notaris onrechtmatig handelen Tilburgsche Hypotheekbank-arresten

Annotaties en wetgeving Annotatie