De ‘omkeringsregel’ en de redelijkheid en billijkheid


Hoge Raad 29 november 2002, nr. C00/298HR, ECLI:NL:HR:2002:AE7345, RvdW 2002, 190 (The Transport Ferry Service (Nederland) B.V., P&O European Ferries (Felixtowe) Ltd/N.V. Nederlandse Spoorwegen, Wim Vos Internationale Transporten B.V., S.T.A.R. Trasporti Internazionale S.p.A. en Ecodeco S.p.A.). Ook wel bekend als Lekkende tankcontainer.

Verduidelijking ‘omkeringsregel’ bij causaal verband; voorwaarden waaronder de bewijslast met betrekking tot het bestaan van conditio sine qua non-verband tussen de onrechtmatige gedraging of tekortkoming en het ontstaan van de schade wordt omgekeerd; toepassing van de redelijkheid en billijkheid als uitzondering op de hoofdregel van artikel 150 (= art. 177 oud) Rv.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.R. Rutgers

Verschijning: April 2003

Archiefcode: AA20030307

Hoge Raad 29-11-2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE7345) zaaknummer: C00/298HR

bewijs causaal verband omkeringsregel

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie