‘De juristen moeten de vragen stellen’

Interview met prof. Hans Nieuwenhuis


"Rechtsvinding is vooral een kwestie van subsumptie. Valt feit x onder wettelijke regel y? Alle grote boeken die over rechtsvinding geschreven zijn, gaan eigenlijk over het terrein dat voorbij de wet ligt. Maar dit laat volstrekt onverlet dat men het recht vindt, door in de wet te kijken, en in veel gevallen die wet toe te passen. In een aantal gevallen is subsumptie echter problematisch. Dan zal een wettelijke regeling uitgelegd moeten worden.’


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Nieuwstadt, E.A.G. van Schagen

Verschijning: november 2007

Archiefcode: AA20070920

Bijzonder nummer onderzoek rechtseconomie rechtspsychologie rechtsvinding

Bijzonder nummer Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap